Logo Teatru Lalka

strona główna -> spektakle -> Mater Dolorosa

Spektakle

Mater Dolorosa

Mater Dolorosa

Pieśœni pasyjne

  • Scenariusz Daria Kopiec i Kacper Kuszewski
  • Reżyseria i scenografia Daria Kopiec
  • Opracowanie muzyczne i przygotowanie wokalne Kacper Kuszewski
  • Choreografia Aneta Jankowska
  • Zespół T/Aboret
  • W obsadzie
    Beata Duda-Perzyna, Aneta Harasimczuk, Anna Porusiło, Grzegorz Feluś, Wojciech Pałęcki

Prapremiera 5 kwietnia 2017
Dla widzów 10+
Czas trwania spektaklu 50 min.


"Mater Dolorosa" to polifoniczna opowieść o dziewczynie, która zgodziła się zostać świętą. Chwilowe szczęście, jakie daje bycie wybraną spośród wszystkich dziewcząt na świecie, to tylko jedna z perspektyw. Zarówno Pismo Święte, jak i bogata ikonografia przedstawiająca wizerunek Matki Boskiej, ukazują jedno oblicze Marii. Kobiety posłusznej woli Bożej, wiernej żony, opiekunki, rodzicielki Jezusa Chrystusa, a po Jego śmierci matki ludzi wszystkich pokoleń. Życie Marii pełne jest pokory i wyrozumiałości wobec dokonującej się na jej oczach przepowiedni. Często w tym doskonałym wizerunku trudno dostrzec emocje prawdziwego człowieka. Czy ta młoda dziewczyna zdawała sobie sprawę, jaki los ją czeka? Czy nigdy nie miała wątpliwości? Na te pytania Pismo Święte nie daje odpowiedzi.

"Mater Dolorosa" to próba sportretowania Matki Boskiej widziana z perspektywy sacrum i profanum. Koncert, gdzie pieśń liturgiczna, świecka, ludowa, towarzyszy poetyckiemu obrazowi układającemu się w sceny z życia matki, która traci dziecko. Gdzie motyw żałoby jest nieodłącznym elementem rytuału wchodzącego w cykl życia i śmierci. A czas rozciągnięty zostaje pomiędzy przypowieścią Biblijną a współczesnością. Figura matki okazuje się pretekstem do refleksji nad cudem narodzin i bólem w obliczu śmierci jej dziecka. A przestrzeń teatralna do poszukiwań odpowiedzi na temat ludzkich emocji i wątpliwości, jakie mogły towarzyszyć Marii w trudnej drodze ku świętości.

Widowisko jest współprodukcją Teatru Lalka i Festiwalu Nowe Epifanie / Gorzkie Żale.

Mater Dolorosa Mater Dolorosa Mater Dolorosa Mater Dolorosa Mater Dolorosa Mater Dolorosa Mater Dolorosa Mater Dolorosa

TEATR LALKA
Palac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
NIP 525-000-58-86
REGON 016342053
RIK RIK/3/2000/SPW
Bank PEKAO S.A./Oddzial w Warszawie ul. Jasna 1
66 1240 6175 1111 0010 4817 6443
SEKRETARIAT
(22) 620 49 60, (22) 656 69 39, (22) 624 85 65 // sekretariat@teatrlalka.pl
BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI
(22) 656 69 57, (22) 656 69 56 // rezerwacje@teatrlalka.pl